Energeetika ja keskkond


AS Dvigatel-Energeetika
www.de.ee

 

AS Dvigatel-Energeetika on Mainori kontserni kuuluv erakapitalil baseeruv ettevõte. Ettevõtte põhitegevuseks on oma tegevuspiirkonnas olevate tarbijate varustamine elektrienergiaga, vee ja kanalisatsiooniga ning maagaasiga. Aastane elektrienergia müügimaht on ligikaudu 20 Milj. kWh.

 

AS Dvigatel-Energeetika 100%-line aktsionär on OÜ Mairenestal, millest Mainorile kuulub 73,75%.
Nõukogu: Ants Pilving (esimees), Ülo Pärnits, Koit Kaaristu ja Rein Suurväli.
Juhatus: Aleksei Zarubin ja Janis-Aivars Balodis

 

AS Vaivara Wind

 

AS Vaivara Wind põhitegevuseks on tuuleenergeetika projektide arendamine Eestis. Ettevõte tegeleb projektide väljatöötamise ja neisse investeeringute kaasamisega.

 

Doranova Baltic OÜ
www.doranova.ee

 

Doranova Baltic on loodud 2008. aastal koostöös Soome firmaga Doranova OY. Doranova Baltic OÜ tegutsemisvaldkonnaks on keskkonnakaitsealased erilahendused saastunud maa-alade, vee- ja prügimajanduse ning taastuvenergia valdkonnas.

 

Mainori osalus Doranova Baltic OÜ-s on 100%.
Nõukogu: Ants Pilving (esimees), Margus Nõlvak ja Rein Suurväli.
Juhatus: Mati Fjodorov, Signe Suurväli

 

Teised energeetika ja keskkonna valdkonna ettevõtted Mainori kontsernis:

 

OÜ Mainarendus

 

OÜ Mainor Energy Solutions