Ettevõttest

Läbi aegade on Mainori tegevusteks olnud koolitamine, konsulteerimine ja arendustegevused. 1992. aastal loodi Mainori Majanduskool, millest kasvas välja Eesti suurim erakõrgkool – Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor. Mainori uue suure väljakutsena alustati aastal 2005 Ülemiste City linnaku arendamist. Täna tegutseb Ülemiste Citys juba 330 ettevõtet koos 8000 töötajaga. Linnakus tegutsevate ettevõtete aastakäive on hinnanguliselt ligi miljard eurot.

Mainori põhitegevuseks täna ongi Ülemiste City Targa Äri Linna arendamine, gruppi kuuluvate ettevõtete tegevuse strateegiline juhtimine, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor juhtimine, tuuleenergeetika arendamine ning kinnisvara haldamine oma kinnistutel. Mainori tütar- ja sidusettevõtted tegutsevad lisaks ka puidu, metalli ja energeetika alal ning annavad tänaseks tööd kokku ligikaudu 300 inimesele.

Valdkonnad

Mainori perre kuulub lisaks emaettevõttele 15 tütar- ja sidusettevõtet, mille tegevusvaldkonnad võib jagada laias laastus 5 kategooriasse – haridus, Ülemiste City arendus, puidutööstus, metallitööstus ja energeetika.

ÜLEMISTE CITY

Mainor Ülemiste AS poolt arendatav Ülemiste City on asutatud 2005. aastal eesmärgiga ehitada endise Dvigateli tehase 36-hektarilisele territooriumile kaasaegne linnaosa, kus leiaksid endale kodu uuendusmeelsed ja teadmisi hindavad ettevõtted. Tänaseks on Ülemiste City kasvanud suurimaks teadmistepõhiseks majanduskeskkonnaks Baltimaades.

HARIDUS

Mainor Grupp on tegutsenud kõrgetasemelise haridusteenuse pakkujana aastast 1992, mil tänane Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor alustas oma tegevust Mainori Majanduskoolina. 2016. aastal asutati grupi ettevõttena Tallinn International School, mille esimesed klassid avatakse 2017 sügisel. Tegu on rahvusvahelise inglisekeelse üldhariduskooliga, mis katab perspektiivis täistsükli algklassidest kuni gümnaasiumi lõpuni. Kooli eesmärgiks on saavutada väga hea maine Eestis resideeruva välismaise kogukonna seas pakutava haridusteenuse kõrge kvaliteedi poolest. Eestis resideeruvad välismaalased ootavad rahvusvaheliselt koolilt kolme aspekti: globaalse tuntusega IB õppekava, paljurahvuselist koolikeskkonda ja jõukohasel tasemel õppemaksu.

PUIDUTÖÖSTUS

Mainor Gruppi kuulub puidutööstusettevõtetest aknaid, uksi ja ruumide sisustuselemente tootev OÜ Rekman.

METALLITÖÖSTUS

Endise AS Dvigatel metallitoodete tsehhi baasil loodi OÜ Dvigatel Regital, mis toodab tööstuslikke ventilaatoreid maailma suurimale õhukäitlusprojekte tegevale ettevõttele Fläkt Woods.

Energeetika

Energeetikaettevõtetest kuulub Mainori kontserni elektrienergia, vee ja kanalisatsiooniga tarbijaid varustav AS Dvigatel–Energeetika, tuuleenergeetika projektide arendamisega tegelev AS Vaivara Wind ning Doranova Baltic OÜ, mille tegutsemisvaldkonnaks on keskkonnakaitsealased erilahendused saastunud maa-alade, vee- ja prügimajanduse ning taastuvenergia valdkonnas. Lisaks kuuluvad sektoriettevõtetest Mainori gruppi ka OÜ Mainor Energy Solutions ja OÜ Mainarendus.

Toetame

Mainor, mille nimi on tuletatud kolmest sõnast – majandus, inimesed ja organisatsioon, on kasvanud suureks ettevõtmiseks, mis oma tegevusega mõjutab Eesti ühiskonda ja arengut.

Oleme tegutsenud alates 1992. aastast kõrgtasemelise haridusteenuse pakkujana (praeguse nimega Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor), kuna peame oluliseks inimese järjepidevat professionaalset arengut ning elukestvat õpet.

Selleks, et igal eestlasel oleks võrdne võimalus ja ligipääs heale haridusele, toetame edumeelset ning võimekat ettevõtmist Noored Kooli.

Noored Kooli haridusprogramm on ellu kutsutud selleks, et luua keskkond uue liidrite põlvkonna kujunemiseks, kes toovad positiivseid muutusi Eesti haridusse erinevates eluvaldkondades tegutsedes. Tutvu lähemalt: www.nooredkooli.ee