Mainor on 1971. aastal asutatud
Eesti kapitalil põhinev arendusfirma

Gruppi kuulub lisaks emaettevõttele 15 tütar- ja sidusettevõtet, mille tegevusvaldkonnad võib jagada allolevatesse rühmadesse