Mainor on 1992. aastal asutatud
Eesti kapitalil põhinev arendusfirma

Gruppi kuulub lisaks emaettevõttele 19 tütar- ja sidusettevõtet, mille tegevusvaldkonnad võib jagada allolevatesse rühmadesse